partnere bag sitet. Læs mere her.

Informationsindsats om HPV-vaccination

Sundhedsstyrelsen står sammen med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen bag en informationsindsats, der skal levere information til borgere og sundhedsprofessionelle om HPV-vaccination og forebyggelse af kræft.

Formålet med informationsindsatsen er at forebygge tilfælde af kræft, som skyldes HPV, ved at øge tilslutningen til HPV-vaccination. Indsatsen blev igangsat i 2017 på baggrund af en bred aftale i Folketinget om satspuljen på ældre- og sundhedsområdet og er finansieret af midler afsat i satspuljeaftalen og på finansloven samt af Kræftens Bekæmpelse. Indsatsen er en del af regeringens Kræftplan IV og løber til udgangen af 2021.

Vi anbefaler et ja til HPV-vaccination 
Vi ønsker at bekæmpe kræft. Vaccination mod HPV er en sikker og effektiv forebyggelse af kræft, som skyldes HPV. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at børn bliver vaccineret mod HPV, når de fylder 12 år. Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger støtter denne anbefaling. Sammen vil vi sikre, at flere børn og deres forældre tager imod tilbuddet om gratis HPV-vaccination, så kommende generationer bliver beskyttet bedst muligt mod HPV, som kan give kræft og kønsvorter. Med denne indsats vil vi gå i dialog med forældre, så de bliver klædt på til at træffe en beslutning om HPV-vaccination af deres barn. Vi sidder klar til at tage snakken på vores Facebook-side  ”Stop HPV – bliv vaccineret”.

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og har derfor det overordnede ansvar for børnevaccinationsprogrammet, som HPV-vaccination er en del af. Det er sundhedsministeren, der på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen fastsætter reglerne for, hvilke sygdomme der skal tilbydes gratis vaccination imod, og hvem tilbuddet skal gælde. HPV-vaccination blev en del af børnevaccinationsprogrammet for piger i 2009, og siden september 2019 blev det også et tilbud til drenge, fra de fylder 12 år. I 2021 kan drenge født i 2006 og første halvdel af 2007 også blive vaccineret gratis som led i et såkaldt catch-up program. Grundlaget for at indføre vaccinen i 2009 var en grundig faglig vurdering, en såkaldt Medicinsk Teknologivurdering (MTV), der gennemgik forskellige aspekter af og konsekvenser ved at indføre HPV-vaccination i Danmark. Der er også lavet en grundig videnskabelig gennemgang af HPV-vaccination til drenge i en MTV-rapport, som kan læses her.

Et bredt netværk står bag indsatsen 
Et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger bakker op om informationsindsatsen, fordi de deler ambitionen om at bekæmpe kræft gennem HPV-vaccination og derfor opfordrer til, at man tager imod tilbuddet om HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet.

Vi bakker op om HPV-vaccination:

Statens Serum Institut
http://laegemiddelstyrelsen.dk/
http://www.regioner.dk
Læge videnskabelige selskaber
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
Dansk Pædiatrisk Selskab
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
Fagligt Selskab for Konsultation- og Infirmerisygeplejersker
Faglige Selskab for Gynækologiske og Obstetriske Sygeplejersker
Sex Og Samfund
Kæft i Underlivet - Cancer.dk
Danske Fødsels- og Kvindelægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Apotekerforening