Ny informationsindsats om forebyggelse af livmoderhalskræft og HPV-vaccination

Sundhedsstyrelsen står sammen med Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen bag en informationsindsats, der skal levere information til borgere og sundhedsprofessionelle om forebyggelse af livmoderhalskræft og HPV-vaccination.

Formålet med informationsindsatsen er at forebygge tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark ved at øge tilslutningen til HPV-vaccination. Indsatsen er sat i gang på baggrund af en bred aftale i Folketinget om satspuljen på ældre- og sundhedsområdet og er finansieret af midler afsat i satspuljeaftalen samt af Kræftens Bekæmpelse. Indsatsen er en del af regeringens Kræftplan IV og løber til udgangen af 2018.

Vi anbefaler et ja til HPV-vaccination 

Vi ønsker at bekæmpe livmoderhalskræft. Vaccination mod HPV er en sikker og effektiv forebyggelse af livmoderhalskræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at piger bliver vaccineret mod HPV, når de fylder 12 år. Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger støtter denne anbefaling. Sammen vil vi gerne sikre, at flere piger og deres forældre tager imod tilbuddet om gratis HPV-vaccination, så kommende generationer af unge kvinder i Danmark bliver beskyttet bedst muligt mod livmoderhalskræft.

Med denne indsats vil vi gå i dialog med forældre og piger, der er usikre på, hvad der er op og ned i debatten om livmoderhalskræft og HPV-vaccination. Vi sidder klar til at tage snakken på vores Facebook-side.

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og har derfor det overordnede ansvar for børnevaccinationsprogrammet, som HPV-vaccination er en del af. Det er sundheds- og ældreministeren, der på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen fastsætter reglerne for, hvilke sygdomme der skal tilbydes gratis vaccination imod, og hvem der er omfattet af tilbuddet.

HPV-vaccination har været en del af programmet siden 2009. Grundlaget for at indføre vaccinen var en grundig faglig vurdering, en såkaldt Medicinsk Teknologivurdering (MTV), der gennemgik forskellige aspekter af og konsekvenser ved at indføre HPV-vaccination i Danmark.

HPV-vaccination anbefales over hele Europa

HPV-vaccinationer en del af børnevaccinationsprogrammet i en tredjedel af verdens lande, og mange flere er på vej. Vaccinen tilbydes piger i stort set samtlige europæiske lande. Du kan se en liste her.  

I vores nordiske nabolande anbefales vaccinen også, og her bliver langt størstedelen af alle unge piger vaccineret. Se her anbefalingen fra de norske sundhedsmyndigheder og de svenske sundhedsmyndigheder.

Sundhedsstyrelsen er altså én blandt mange organisationer og myndigheder, der anbefaler HPV-vaccination. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler vaccinen, og det samme gør det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC).

Et bredt netværk står bag indsatsen 

Et bredt netværk af myndigheder, faglige organisationer og patientforeninger bakker op om informationsindsatsen, fordi de deler ambitionen om at bekæmpe livmoderhalskræft gennem en øget tilslutning til HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet.

Vi bakker op om HPV-vaccination:

http://laegemiddelstyrelsen.dk/
http://www.regioner.dk

Anbefaling

Derfor anbefaler vi at blive vaccineret mod HPV