Hvorfor skifter man en gang imellem vaccine?

Ligesom med de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet afholdes der udbud for HPV-vaccinen med jævne mellemrum. Derfor bliver vaccinerne ind imellem udskiftet.

Statens Serum Institut er ansvarlig for at sikre, at der er vacciner til det danske børnevaccinationsprogram. Man indkøber vacciner på baggrund af et nationalt udbud, hvor forskellige vaccineproducenter kan tilbyde at levere en given vaccine til en vis pris. De indkomne tilbud bliver vurderet på baggrund af en række udbudskriterier, der fastlægges på forhånd, og som indgår i den samlede vurdering med forskellig vægt. Udbudskriterierne bliver oplyst i udbudsmaterialet, så alle, der byder, kender dem. Ved at sende en vaccine i udbud på denne måde sikres det, at offentlige midler til indkøb af vacciner anvendes mest hensigtsmæssigt.

HPV-vaccinen vil derfor ligesom de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet med jævne mellemrum komme i udbud og blive udskiftet. Det sker typisk hver andet til femte år.

Afgørelse af udbud afholdt i sommeren 2017

Statens Serum Institut afsluttede for nyligt et rutinemæssigt udbud, der skulle afgøre, hvilken HPV-vaccine, der fremover skal indgå i det danske børnevaccinationsprogram. På baggrund af udbuddet blev det besluttet, at Gardasil®9 fremover skal tilbydes 12-årige piger som en del af programmet. Skiftet trådte i kraft i november 2017.