partnere bag sitet. Læs mere her.

HPV-vaccinen og bivirkninger

Ligesom alle andre vacciner kan HPV-vaccinen give bivirkninger – de bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner.

For HPV-vaccinen har der været særligt fokus på indberetninger af symptomer til Lægemiddelstyrelsen, som ikke er kendte bivirkninger ved vaccinen, f.eks. langvarig hovedpine og udtalt træthed. Lægemiddelmyndighederne har vurderet, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem disse symptomer og vaccinen.

Ligesom alle andre vacciner kan HPV-vaccinen give bivirkninger, f.eks. rødme, hævelse, kløe og ømhed dér, hvor man er blevet stukket. Nogle oplever også kortvarige influenzalignende symptomer. Reaktionerne er oftest milde og forbigående – og der er tale om symptomer, man som regel kommer sig hurtigt over, uden at det kræver behandling. Sjældne tilfælde af mere alvorlige bivirkninger kan være allergiske reaktioner med nældefeber og åndedrætsproblemer. Det er den samme type bivirkninger, som også ses ved andre vacciner.

Der er gennemført store kliniske studier med HPV-vaccinerne, før de er blevet godkendt. I de kliniske studier opsamler man data om bivirkninger fra deltagerne – bl.a. opsamler man systematisk alle de reaktioner, der ses hos forsøgspersonerne. De reaktioner, der ses oftere i den vaccinerede gruppe i forhold til den ikke-vaccinerede gruppe, eller som vurderes at kunne have en sammenhæng med vaccinen, beskrives i den produktinformation, der skal godkendes af myndighederne i forbindelse med vaccinens godkendelse.

Man kan finde information om kendte bivirkninger i indlægssedler og produktresuméer for vaccinerne. Indlægssedler er den information, der ligger i pakken med et lægemiddel. Produktresuméet er en længere teknisk og lægefaglig information om et lægemiddel. Du kan læse produktresuméer og indlægssedler fra de tre HPV-vacciner, der er på markedet i Danmark, her:

Indlægsseddel for Gardasil®9

Produktresumé for Gardasil®9

Indlægsseddel for Cervarix®

Produktresumé for Cervarix®

Indlægsseddel for Gardasil®

Produktresumé for Gardasil®

 

Myndighederne overvåger vaccinerne løbende – og med stor grundighed 

Selvom man udfører store kliniske studier, før en vaccine bliver godkendt, kan man aldrig lave studier, der er store nok til at finde sjældne bivirkninger. Derfor overvåger myndighederne vaccinerne grundigt, efter at de er kommet på markedet.

Siden HPV-vaccinen kom på det danske marked, har Lægemiddelstyrelsen i Danmark overvåget sikkerheden ved den. Overvågningsarbejdet finder sted i tæt samarbejde med de andre lægemiddelmyndigheder i Europa.

Lægemiddelstyrelsen holder hele tiden øje med vaccinens sikkerhed. Både sundhedsfagligt personale og borgere kan melde formodede bivirkninger fra en vaccine direkte til Lægemiddelstyrelsen. En formodning er nok til at indberette. Det betyder, at man kan indberette, selvom man kun har en mistanke om, at et givent symptom skyldes vaccinen – man skal ikke være sikker på en sammenhæng. Man kan melde formodninger om bivirkninger her: meldenbivirkning.dk

Lægemiddelstyrelsen ser på indberetningerne, og alle indberetninger, der kategoriseres som alvorlige, sendes til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Alle indberetninger sendes også til det firma, der har ansvaret for vaccinen, og til WHO’s fælles bivirkningsdatabase. Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer vaccinens sikkerhed hvert år – og de tager alle EU-landes indberetninger og ny forskning med ind i deres overvejelser.

Se her, hvordan man overvåger bivirkninger ved HPV-vaccinen i Danmark og i internationale samarbejder:

 

 

Der er forskel på formodede og dokumenterede bivirkninger

Lægemiddelstyrelsen kigger grundigt på alle de formodede bivirkninger, der bliver indrapporteret. Når Lægemiddelstyrelsen vurderer, hvorvidt formodede bivirkninger rent faktisk skyldes en vaccine, ser de på en lang række forhold. Blandt andet ser styrelsen på, om der er andre sygdomme eller omstændigheder, der med større sandsynlighed kan forklare det symptom, der er indberettet som en mistænkt bivirkning. Når så mange bliver vaccineret, som det er sket med HPV-vaccination, må man forvente at se mange indberetninger om formodede bivirkninger alene på grund af et rent tilfældigt tidsmæssigt sammenfald mellem sygdom og vaccination. Det gælder især for sygdomme og symptomer, der i forvejen ofte ses hos unge piger og kvinder. I den enkelte indberetning kan det være svært eller umuligt at afgøre, hvorvidt symptomerne kan have sammenhæng med vaccinationen.

I vurderingen af formodninger om bivirkninger er det derfor vigtigt at se på, om forekomsten af en sygdom eller et symptom er højere blandt dem, der er vaccineret, sammenlignet med dem, der ikke er.

Derfor er der lavet en række meget store gennemgange og befolkningsstudier af HPV-vacciner, og i disse studier har man ikke fundet tegn på sammenhæng mellem HPV-vaccination og en række alvorlige sygdomme (se referencer til væsentlige studier nedenfor).

I 2015 bad Danmark det Europæiske Lægemiddelagentur, om at undersøge sikkerheden af HPV-vaccinen. Det gjorde Lægemiddelagenturet med fokus på de tilgængelige data for to indberettede syndromer, nemlig CRPS (Complex Regional Pain Syndrome, der er et komplekst smertesyndrom, som påvirker arme og ben), og POTS. POTS er en forkortelse for Posturalt Ortostatisk Takykardi Syndrom, som er karakteriseret ved, at hjertefrekvensen stiger unormalt meget, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling, og at blodtrykket falder i oprejst tilstand. Begge disse syndromer er blevet indrapporterede som formodede bivirkninger af HPV-vaccinen, men man har kendt til syndromerne, længe inden HPV-vaccinen blev introduceret.

Konklusionen i den store undersøgelse er, at hverken POTS eller CRPS forekommer oftere hos HPV-vaccinerede end hvad, der kan forventes hos ikke-vaccinerede, og at data derfor ikke peger på en sammenhæng med HPV-vaccinationen.

I Lægemiddelagenturets undersøgelse har man gennemgået alle offentliggjorte forskningsdata, data fra kliniske forsøg og indberetninger om formodede bivirkninger fra patienter og sundhedsprofessionelle samt data leveret af EU-medlemslandene. Man har også gennemgået de nyeste bivirkningsindberetninger indsendt fra de danske myndigheder. Det Europæiske Lægemiddelagentur har også rådført sig med en gruppe af førende eksperter på området og taget højde for detaljerede oplysninger fra en række patientgrupper.

Du kan læse rapporten her:

European Medicines Agency, assessment report for Pharmacovigilance Risk Assessment Committee Review under Article 20 of Regulation (EC) No 726/2004 for Human papillomavirus (HPV) vaccines, EMA website, 11 November 2015.

Dansk resumé:
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/20
15/~/media/C72E1179B57F4F87880DC928E74F
0A08.ashx

Fakta

Hvor mange har indberettet bivirkninger efter HPV-vaccination i Danmark?

 • — Siden HPV-vaccination blev indført i Danmark, er mere end 630.000 danskere blevet vaccineret. 

  — Ved udgangen af september 2017 har Lægemiddelstyrelsen modtaget i alt 2.490 indberetninger om formodede bivirkninger til HPV-vaccinerne.

  — Det svarer til, at 0,4 % af de vaccinerede har indberettet en formodning om en bivirkning, som de mistænker er forårsaget af vaccinen, og at under 0,2 % har indberettet en formodning om en bivirkning, man klassificerer som alvorlig, f.eks. fordi det er oplyst, at personen ikke kan gå på arbejde eller i skole. Både sundhedspersoner og borgere kan indberette et symptom, som de mener er en bivirkning – man skal ikke være sikker på en sammenhæng.

  — En indberettet formodet bivirkning er altså ikke det samme som, at der er dokumentation for, at symptomerne rent faktisk er forårsaget af vaccinen.

   — Lægemiddelmyndighederne kigger grundigt på alle indberetningerne og vurderer dem løbende. Nogle har indberettet formodede bivirkninger, der ikke er kendte bivirkninger ved vaccinen, f.eks. langvarig hovedpine eller udtalt træthed. Lægemiddelmyndighederne har vurderet, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem disse symptomer og vaccinen.
 • Oversigter over alle indberetninger om formodede bivirkninger er tilgængelige på www.bivstat.dk. For at finde oversigten for HPV-vacciner skal man søge på ”Human Papilloma Virus”.

  Man kan læse mere omovervågning og vurdering af formodninger om bivirkninger påLægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor der også linkes til de nyeste opgørelser over indberetninger i Nyt Om Bivirkninger: 

  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/
  bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/hpv-vaccination/bivirkninger-ved-hpv-vaccinen
Fakta

Flere piger bliver vaccineret i Danmark, men vi ligger stadig lavere end andre nordiske lande

Færdigvaccinerede piger født 2004
 • — I Danmark er mere end 670.000 personer blevet vaccineret mod HPV pr. juli 2018. Nogle har dog købt vaccinen direkte hos egen læge, så tallet er muligvis højere.
 • — Vaccinationstilslutningen er højest blandt piger født i år 1998-2000, hvor 92 % har fået minimum ét stik, og 80 % er færdigvaccinerede.
 • — 73 % af alle piger født i år 2004 har indtil nu fået minimum ét stik, og 51 % er færdigvaccinerede. (oktober 2018).
Fakta

HPV-vaccination gives over hele verden

Referencer

An Overview of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Safety: 2006 to 2015.
Vichnin M, Bonanni P, Klein NP, Garland SM, Block SL, Kjaer SK, Sings HL, Perez G, Haupt RM, Saah AJ, Lievano F, Velicer C, Drury R, Kuter BJ. Pediatr Infect Dis J. 2015 Sep;34(9):983-91. doi: 10.1097/INF.0000000000000793. Review.


Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events after immunisation of adolescent girls with quadrivalent human papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study.

Arnheim-Dahlström L, Pasternak B, Svanström H, Sparén P, Hviid A. BMJ. 2013 Oct 9;347:f5906. doi: 10.1136/bmj.f5906.

Autoimmune disorders and quadrivalent human papillomavirus vaccination of young female subjects.
Grimaldi-Bensouda L1, Guillemot D, Godeau B, Bénichou J, Lebrun-Frenay C, Papeix C, Labauge P, Berquin P, Penfornis A, Benhamou PY, Nicolino M, Simon A, Viallard JF, Costedoat-Chalumeau N, Courcoux MF, Pondarré C, Hilliquin P, Chatelus E, Foltz V, Guillaume S, Rossignol M, Abenhaim L; PGRx-AID Study Group. J Intern Med. 2014 Apr;275(4):398-408. doi: 10.1111/joim.12155. Epub 2013 Nov 22.

Bivalent human papillomavirus vaccine and the risk of fatigue syndromes in girls in the UK.
Donegan K, Beau-Lejdstrom R, King B, Seabroke S, Thomson A, Bryan P. Vaccine. 2013 Oct 9;31(43):4961-7. doi: 10.1016/j.vaccine.2013.08.024. Epub 2013 Sep 1.

European Medicines Agency, assessment report for Pharmacovigilance Risk Assessment Committee Review under Article 20 of Regulation (EC) No 726/2004 for Human papillomavirus (HPV) vaccines, EMA website, 11 November 2015.

Pre-Vaccination Care-Seeking in Females Reporting Severe Adverse Reactions to HPV Vaccine. A Registry Based Case-Control Study. 
Mølbak K, Hansen ND, Valentiner-Branth P. PLoS One. 2016 Sep 9;11(9):e0162520.

Safety of quadrivalent human papillomavirus vaccine administered routinely to females.
Klein NP, Hansen J, Chao C, Velicer C, Emery M, Slezak J, Lewis N, Deosaransingh K, Sy L, Ackerson B, Cheetham TC, Liaw KL, Takhar H, Jacobsen SJ. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012 Dec;166(12):1140-8. doi: 10.1001/archpediatrics.2012.1451.

Safety Profile of the 9-Valent HPV Vaccine: A Combined Analysis of 7 Phase III Clinical Trials.
Moreira ED Jr, Block SL, Ferris D, Giuliano AR, Iversen OE, Joura EA, Kosalaraksa P, Schilling A, Van Damme P, Bornstein J, Bosch FX, Pils S, Cuzick J, Garland SM, Huh W, Kjaer SK, Qi H, Hyatt D, Martin J, Moeller E, Ritter M, Baudin M, Luxembourg A. Pediatrics. 2016 Aug;138(2). pii: e20154387. doi: 10.1542/peds.2015-4387. Epub 2016 Jul 15.


Surveillance of autoimmune conditions following routine use of quadrivalent human papillomavirus vaccine.

Chao C, Klein NP, Velicer CM, Sy LS, Slezak JM, Takhar H, Ackerson B, Cheetham TC, Hansen J, Deosaransingh K, Emery M, Liaw KL, Jacobsen SJ. J Intern Med. 2012 Feb;271(2):193-203. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02467.x. Epub 2011 Nov 15.

Quadrivalent HPV Vaccination and the Risk of Adverse Pregnancy Outcomes.
Scheller NM, Pasternak B, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Hviid A. N Engl J Med. 2017 Mar 30;376(13):1223-1233.

Quadrivalent HPV vaccination and risk of multiple sclerosis and other demyelinating diseases of the central nervous system.
Scheller NM, Svanström H, Pasternak B, Arnheim-Dahlström L, Sundström K, Fink K, Hviid A. JAMA. 2015 Jan 6;313(1):54-61. doi: 10.1001/jama.2014.16946.

HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway
Feiring B, Laake I, Bakken IJ, Greve-Isdahl M, Wyller VB, Håberg SE, Magnus P, Trogstad L. Vaccine. 2017 Jun 22. pii: S0264-410X(17)30808-3.

Human papillomavirus vaccination of adult women and risk of autoimmune and neurological diseases.
Hviid A, Svanström H, Scheller NM, Grönlund O, Pasternak B and Arnheim-Dahlström L. Journal of Internal Medicine. 2017 sep;9:465-473. doi: 10.1111/joim.12694

 

Possible adverse effects of the quadrivalent human papillomavirus vaccine in the Region of Southern Denmark: a retrospective, descriptive cohort study. Cramon C, Poulsen CL, Hartling UB, Holden IK and Johansen IS. Dan Med J 2017;64;(7):A5398

 

Psychiatric conditions and general practitioner attendance prior to HPV vaccination and the risk of referral to a specialized hospital setting because of suspected adverse events following HPV vaccination: a register-based, matched case–control study. Lützen TH, Bech BH, Mehlsen J, Vestergaard CH, Krogsgaard LW, Olsen J, Vestergaard M, Plana-Ripoll O and Rytter D. Clinical Epidemiology 2017 Sep:9 465–473

 

Risk of autoimmune diseases and human papilloma virus (HPV) vaccines: Six years of case-referent surveillance. Grimaldi-Bensouda L, Rossignol M, Kone-Paut I, Krivitzky A, Lebrun-Frenay C, Clet J, Brassat D, Papeix C, Nicolino M, Benhamou P, Fain O, Costedoat-Chalumeau N, Courcoux M, Viallard J, Godeau B, Papo T, Vermersch P, Bourgault-Villada I, Breart G, Abenhaim L. Journal of autoimmunity. 2017 Jan;79:84-90.

Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Arbyn M, Xu L, Simoens C, Martin-Hirsch PPL.Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018, Issue 5. doi: 10.1002/14651858.CD009069.pub3.

Søgestrategi fås ved henvendelse til enhedeub@sst.dk

Videnskab og dokumentation

Om videnskab og dokumentation

HPV-vaccination har været heftigt debatteret i Danmark i de seneste år, særligt i medierne og på sociale medier som Facebook. Det kan være svært at gennemskue, hvad der er op og ned i debatten – og hvilke kilder, der giver troværdig information om HPV-vaccination.
Læs mere her