Praktisk info om HPV-vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at piger bliver HPV-vaccineret, når de fylder 12 år. Man kan blive smittet med HPV første gang, man har sex, og derfor er det bedst at blive vaccineret inden seksuel debut. 

Vi anbefaler, at piger bliver vaccineret, når de fylder 12 år. 

Dette alderstrin er valgt af primært to årsager:

  • Man kender endnu ikke den fulde varighed af vaccinens effekt. Derfor ønsker man at give den så tæt på seksuel debut som muligt, fordi man først er i risiko for at blive smittet med HPV, når man bliver seksuelt aktiv. De færreste vil således have glæde af at være vaccineret, inden de bliver 12 år. Man vil derimod være beskyttet længere ind i sit seksualliv, hvis det skulle vise sig, at vaccinen ikke har en livslang effekt.

  • Inden vaccinen blev indført i programmet, lavede Sundhedsstyrelsen en analyse i form af en såkaldt medicinsk teknologivurdering (MTV), der undersøgte mulighederne for og konsekvenser af at indføre HPV-vaccination i Danmark. I den forbindelse spurgte man forældrene om deres holdning. Tilbagemeldingen var, at forældrene ønskede, at børnene skulle være gamle nok til at forstå vaccinationens betydning, og at de som forældre kunne tale med børnene om vaccination og forklare, hvorfor det anbefales, at de får den.

    Den medicinske teknologivurdering kan læses her 

Antallet af nødvendige doser af HPV-vaccinen afhænger af pigens alder

Da HPV-vaccination blev indført i vaccinationsprogrammet, skulle man have tre doser for at være beskyttet mod HPV. Siden har videnskabelige studier imidlertid vist, at helt unge piger kan nøjes med to doser og alligevel opnå tilstrækkelig beskyttelse. Da det ikke er videnskabeligt dokumenteret, at det samme gør sig gældende for lidt ældre piger, skal de stadig have tre doser.  

Piger under 15 år
For HPV-vaccinen Cervarix®, som lige nu benyttes i børnevaccinationsprogrammet, skal piger under 15 år have to doser af vaccinen for at være beskyttet. Der skal gå mindst 5 måneder mellem de to vaccinationer, og man skal have fået begge doser inden for 13 måneder. Hvis disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald 5 måneder.

Piger over 15 år
Piger på 15 år og derover skal have tre vaccinationer for at være dækket. Anden dosis får man efter en måned og tredje dosis et halvt år efter den første. Alle tre doser skal gives inden for 1 år. Man bør bestille en ny tid, hvis man aflyser eller glemmer en vaccination. Hele vaccinationsforløbet bør være afsluttet inden for 1 år.

Man bør bestille en ny tid hurtigt, hvis man aflyser eller glemmer en vaccination. Hele vaccinationsforløbet bør være afsluttet inden for 1 år. Man skal dog aldrig starte helt forfra.

De anbefalede doser for forskellige aldersgrupper fremgår af vaccinernes produktresuméer:

Læs produktresuméet for Cervarix® her

Læs produktresuméet for Gardasil® her

Sundhedsfaglige kan læse mere hos Statens Serum Institut.

Skift i HPV-vaccine i børnevaccinations-programmet

  • Statens Serum Institut har for nylig afholdt et rutinemæssigt udbud, der skulle afgøre, hvilken HPV-vaccine, der fremover skal indgå i det danske børnevaccinationsprogram. Man afholder med jævne mellemrum udbud for alle vaccinerne i programmet for at sikre, at staten indkøber en god vaccine til en fair pris. På baggrund af udbuddet har sundhedsministeren meldt ud, at det er den ni-valente HPV-vaccine Gardasil®9, der i hvert fald de næste fire år vil indgå i programmet. Skiftet til Gardasil®9  forventes at træde i kraft pr. 1. november 2017. 

    Vi anbefaler, at man følger børnevaccinations-programmet og får sin datter vaccineret, når hun er fyldt 12 år. Cervarix®, som er i børnevaccinationsprogrammet nu og indtil skiftet til Gardasil®9 træder i kraft, giver en god beskyttelse imod livmoderhalskræft. Det er vigtigt, at man ikke udskyder sin datters vaccination, da hun kan blive seksuelt aktiv,
    før man aner det.
Fakta

Vaccinationsdækningen i Danmark har før været høj, men er faldet markant