Hvorfor skifter man en gang imellem vaccine?

Ligesom med de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet afholdes der udbud for HPV-vaccinen med jævne mellemrum. Derfor bliver vaccinerne ind imellem udskiftet.

Statens Serum Institut er ansvarlig for at sikre, at der er vacciner til det danske børnevaccinationsprogram. Man indkøber vacciner på baggrund af et nationalt udbud, hvor forskellige vaccineproducenter kan tilbyde at levere en given vaccine til en vis pris. De indkomne tilbud bliver vurderet på baggrund af en række udbudskriterier, der fastlægges på forhånd, og som indgår i den samlede vurdering med forskellig vægt. Udbudskriterierne bliver oplyst i udbudsmaterialet, så alle, der byder, kender dem. Ved at sende en vaccine i udbud på denne måde sikres det, at offentlige midler til indkøb af vacciner anvendes mest hensigtsmæssigt.

HPV-vaccinen vil derfor ligesom de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet med jævne mellemrum komme i udbud og blive udskiftet. Det sker typisk hver andet til femte år.

Vurderingen for indkøb af HPV-vaccinen i 2015 skete ud fra følgende kriterier:

 1. Hvor godt beskytter vaccinen mod HPV-relateret kræft og mod svære forstadier til HPV-relateret kræft?
  (vaccinens effektivitet - vægtede 35 % i den samlede vurdering)

 2. Hvilke kendte bivirkninger har vaccinen?
  (vaccinens sikkerhed - vægtede 30 % i den samlede vurdering)

 3. Beskyttelse mod kondylomer? 
  (kønsvorter - vægtede 10 % i den samlede vurdering)

 4. Vaccinens pris? 
  (vægtede 25 % i den samlede vurdering)

Ved udbuddet af HPV-vaccinen i 2015 var der to HPV-vacciner på markedet, Gardasil® og Cervarix®, der begge beskytter effektivt og sikkert mod livmoderhalskræft. De foregående udbud havde Gardasil® vundet, men i 2015 vandt Cervarix® udbuddet, og det er derfor den vaccine, der indtil næste udbud indgår i børnevaccinationsprogrammet. På baggrund af fremtidige udbud vil lignende vaccineskifte kunne finde sted. Sundhedsstyrelsen vurderede i 2015 effekten og sikkerheden ved den nyeste HPV-vaccine på markedet som hedder Gardasil®9. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at Gardasil®9 bør indgå som kandidat i det kommende udbud for HPV-vaccine til børnevaccinationsprogrammet.

Kriterierne og udbudsmaterialet for 2015 findes på Statens Serum Instituts hjemmeside HER.