Drenge og HPV-vaccination

I dag tilbydes drenge ikke gratis vaccination mod HPV som en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Det skyldes, at antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde, som vaccinen er godkendt til at kunne forebygge, er relativt lavt blandt mænd.

Udover at forebygge HPV-relateret kræft i de ydre kvindelige kønsorganer, livmoderhals og skede er HPV-vaccinerne Cervarix®, Gardasil® og Gardasil®9 alle godkendt til også at forebygge kræft i analkanalen og endetarmsåbningen (samlet kaldet analkræft). Vaccinerne vil derfor også kunne beskytte drenge mod analkræft. 

Når Sundhedsstyrelsen vurderer, om en vaccine skal indgå i det danske børnevaccinationsprogram, sker det ud fra en række fastlagte kriterier. Ét af de væsentligste kriterier er hyppigheden og alvorligheden af den sygdom, der vaccineres imod. Analkræft er en alvorlig sygdom, men den rammer langt hyppigere kvinder end mænd. Gennemsnitligt får flere end dobbelt så mange kvinder som mænd konstateret analkræft – færre end 50 mænd får hvert år konstateret denne kræftform. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering er, at antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde, som HPV-vaccinen forebygger hos mænd, ikke er tilstrækkeligt stort til, at man bør vaccinere alle drenge i en fødselsårgang.

Selvom drenge ikke bliver vaccineret mod HPV i børnevaccinationsprogrammet, vil mange af dem alligevel undgå at blive smittet på grund af den såkaldte flokbeskyttelse. Flokbeskyttelse er, når man indirekte bliver beskyttet mod HPV, fordi de kvinder, man har sex med, er vaccineret og derfor ikke smitter. En effektiv flokbeskyttelse kræver, at tilstrækkeligt mange piger er HPV-vaccineret. Med informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft” er fokus at øge tilslutningen blandt pigerne, fordi HPV-vaccination forebygger flere kræfttilfælde blandt piger end blandt drenge . Lykkes det ikke at nå den tidligere høje tilslutning til HPV-vaccination blandt piger indenfor en overskuelig fremtid, vil Sundhedsstyrelsen overveje vaccination af drenge som en mulighed for at opnå flokbeskyttelse. 

Der er imidlertid en gruppe af drenge og mænd, der ikke får glæde af den flokbeskyttelse, de kan få fra pigerne – nemlig mænd, der har sex med andre mænd. Sundhedsstyrelsen arbejder derfor specifikt på et forslag til, hvordan man kan sikre, at unge mænd i denne gruppe bliver vaccineret mod HPV og beskyttet mod analkræft.

Mænd kan også få andre HPV-relaterede kræftformer nemlig kræft i penis, mund, svælg og mandler. Imidlertid er der ikke videnskabelig dokumentation for, at vaccination med en af HPV-vaccinerne rent faktisk forebygger at dem, der bliver vaccineret, udvikler f.eks. mund- eller svælgkræft. Derfor er HPV-vaccinerne heller ikke godkendt af lægemiddelmyndighederne til at forebygge disse sygdomme.

Læs mere om kriterierne for at inkludere en vaccine i det danske børnevaccinationsprogram i årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet, som udgives af Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut