partnere bag sitet. Læs mere her.

Drenge og HPV-vaccination

I dag tilbydes drenge ikke gratis vaccination mod HPV som en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Det skyldes, at antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde, som vaccinen er godkendt til at kunne forebygge, er relativt lavt blandt mænd.

Udover at forebygge HPV-relateret kræft i de ydre kvindelige kønsorganer, livmoderhals og skede er HPV-vaccinerne Cervarix®, Gardasil® og Gardasil®9 alle godkendt til også at forebygge kræft i analkanalen og endetarmsåbningen (samlet kaldet analkræft). Vaccinerne vil derfor også kunne beskytte drenge mod analkræft. 

Når Sundhedsstyrelsen vurderer, om en vaccine skal indgå i det danske børnevaccinationsprogram, sker det ud fra en række fastlagte kriterier. Ét af de væsentligste kriterier er hyppigheden og alvorligheden af den sygdom, der vaccineres imod. Analkræft er en alvorlig sygdom, men den rammer langt hyppigere kvinder end mænd. Gennemsnitligt får flere end dobbelt så mange kvinder som mænd konstateret analkræft – færre end 50 mænd får hvert år konstateret denne kræftform. Sundhedsstyrelsens samlede vurdering er, at antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde, som HPV-vaccinen forebygger hos mænd, ikke er tilstrækkeligt stort til, at man bør vaccinere alle drenge i en fødselsårgang.

Selvom drenge ikke bliver vaccineret mod HPV i børnevaccinationsprogrammet, vil mange af dem alligevel undgå at blive smittet på grund af den såkaldte flokbeskyttelse. Flokbeskyttelse er, når man indirekte bliver beskyttet mod HPV, fordi de kvinder, man har sex med, er vaccineret og derfor ikke smitter. En effektiv flokbeskyttelse kræver, at tilstrækkeligt mange piger er HPV-vaccineret. Med informationsindsatsen ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft” er fokus at øge tilslutningen blandt pigerne, fordi HPV-vaccination forebygger flere kræfttilfælde blandt piger end blandt drenge . Lykkes det ikke at nå den tidligere høje tilslutning til HPV-vaccination blandt piger indenfor en overskuelig fremtid, vil Sundhedsstyrelsen overveje vaccination af drenge som en mulighed for at opnå flokbeskyttelse. 

Mænd kan også få andre HPV-relaterede kræftformer nemlig kræft i penis, mund, svælg og mandler. Imidlertid er der ikke videnskabelig dokumentation for, at vaccination med en af HPV-vaccinerne rent faktisk forebygger at dem, der bliver vaccineret, udvikler f.eks. mund- eller svælgkræft. Derfor er HPV-vaccinerne heller ikke godkendt af lægemiddelmyndighederne til at forebygge disse sygdomme.

Læs mere om kriterierne for at inkludere en vaccine i det danske børnevaccinationsprogram i årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet, som udgives af Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut

Midlertidigt tilbud om gratis HPV-vaccination til drenge, der er til drenge

Der er en gruppe af drenge og mænd, der ikke får glæde af den flokbeskyttelse, de kan få fra pigerne – nemlig mænd, der har sex med andre mænd. Disse mænd har 30-40 gange højere risiko for at udvikle analkræft end mænd, der udelukkende har sex med kvinder. Mænd, der har sex med andre mænd, bærer altså den største byrde af analkræft blandt mænd samlet set.

Ved at vaccinere drenge, der har eller som kommer til at have sex med andre drenge eller mænd, har vi muligheden for at forebygge mange tilfælde af analkræft blandt denne gruppe. Sundhedsstyrelsen gennemfører derfor et midlertidigt tilbud i 2018, som skal afprøve, om drenge, der er tiltrukket af andre drenge, ønsker at tage imod gratis HPV-vaccination. Målgruppen er afgrænset til drenge mellem 15-20 år, det vil sige, at drenge der er fyldt 15 år, men endnu ikke er blevet 20 år, kan få første HPV-vaccination i en serie fra februar 2018 og indtil d. 30.juni 2018. Drenge, der har fået første dosis i denne periode, kan blive færdigvaccineret indtil 31. december 2018. Man skal som dreng på eller over 15 år have i alt tre doser.

Aldersgruppen på 15-20 år er valgt, da unge allerhelst skal vaccineres før deres seksuelle debut, eller før de har haft skiftende seksuelle partnere. For at give den bedst mulige beskyttelse, skal HPV-vaccinen nemlig gives, før man har været i risiko for at blive smittet med HPV. Samtidig skal man som ung dreng imidlertid også have en vis alder for at erkende, at man måske er til drenge, ligesom man som 15-årig har mulighed for selv at give samtykke til HPV-vaccination.

Du kan læse mere om tilbuddet på drengesomelskerdrenge.dk.